ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ METROSOFT

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2023

pdf fileEτήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Έτους 2023

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2022

pdf fileEτήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Έτους 2022

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες

pdf fileΣυνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες Έτους 2022

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2021

pdf fileEτήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Έτους 2021

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες

pdf fileΣυνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες Έτους 2021

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2020

pdf fileEτήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Έτους 2020

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες

pdf fileΣυνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες Έτους 2020

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2019

pdf fileEτήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Έτους 2019

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2018

pdf fileEτήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Έτους 2018

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες

pdf fileΣυνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες Έτους 2018

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2017

pdf fileEτήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Έτους 2017

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες

pdf fileΣυνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες Έτους 2017

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2016

pdf fileEτήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Έτους 2016

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες

pdf fileΣυνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες Έτους 2016

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2015

pdf fileEτήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Έτους 2015

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες

pdf fileΣυνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία & Πληροφορίες Έτους 2015